Ludzi generalnie cechuje zmienność myślenia i zachowania w zależności od sytuacji i roli w jakiej się znajdują. Pozwala to na przystosowanie się do różnych okoliczności zaistniałych w życiu i pełni funkcję adaptacyjną.

Osoby cierpiące na zaburzenie osobowości będą miały wyraźnie wybijający się niezmienny lub mało elastyczny wzorzec zachowania, myślenia, przeżywania i funkcjonowania niezależnie od sytuacji. Zatem zaburzenia osobowości definiuje posiadanie trwałych cech charakteru danej jednostki. Cechy te dotyczą rozumienia świata, przeżywania siebie i innych. Ze względu na swoją sztywność i niezmienność cechy te znacznie utrudniają osobie prawidłowe funkcjonowanie społeczne, zawodowe, rodzinne; często też uniemożliwiają prawidłowy rozwój osobisty na tych obszarach. Skutkuje to często przeżywaniem subiektywnego cierpienia, które niekoniecznie może być adekwatne do danej sytuacji.

Zaburzenia osobowości

Updated on 2015-04-15T11:39:22+01:00, by Przemek Mućko.