Jeżeli chorobliwie odkładamy różne czynności, zadania na później, to mamy problem z odwlekaniem fachowo nazywany prokrastynacją. Może ona przybierać różne formy od łagodnych (nie pociągających za sobą konsekwencji) po chorobliwe, które mogą nieść za sobą ryzyko poważnych konsekwencji jak utrata pracy, utrata relacji czy problemy natury prawnej.

Osoby cierpiące z powodu odwlekania odczuwają silne trudności z zabraniem się do wykonania zadania i w związku z tym odkładają je na później. Mechanizm ten jest tym mocniejszy im zadanie do wykonania niesie za sobą małą możliwość natychmiastowych efektów. Najczęściej jest związany z postawą perfekcjonistyczną, która to powoduje napięcie prowadzące do odwlekania czynności. Problem ten dotyczy zarówno sfery nauki, życia zawodowego, jak i życia codziennego i naszej decyzyjności. Prowadzi do odczuwania napięcia, obaw, , krytycyzmu wobec siebie oraz na dalszym etapie poczucia utraty kontroli.

Chorobliwe odwlekanie

Updated on 2015-03-28T09:08:07+01:00, by Przemek Mućko.